UGDYMAS » METODINĖS PRIEMONĖS

SKAITMUO – KIEKIS
SKAITMUO – KIEKIS

 

1.

 

Dalykas, veikla

Matematika, orientacinė veikla.

 

2.

Mokymo priemonės pavadinimas, rūšis

Skaitmuo – kiekis.

3.

Mokinių, kuriems skirta mokymo priemonė, amžiaus tarpsnis, klasė

Mokymo priemonė skirta lavinamųjų klasių, pradinių klasių ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.

 4.

Mokymo priemonės aprašymas

Mokymo priemonė skirta smagiai, lavinant smulkiąją motoriką, susipažinti su skaitmens ir kiekio santykiu.

Priemonę sudaro:

  1.  Lazdelės su priklijuotu smulkių daiktų kiekiu nuo 1 iki 10;
  2. Skridinėliai su skaitmenimis iki 10;
  3. Stovelis su 10 įpjovų, prie kurių yra rankų, rodančių skaitmenis iki 10 paveikslėliai.

 

 5.

Rekomendacijos taikymui

Priemone žaidžia vienas vaikas, arba keli vaikai paeiliui. Atskirai padėtos lazdelės su priklijuotu smulkių daiktų kiekiu ir skridinėliai su skaitmenimis. Vaikas paima lazdelę, suskaičiuoja priklijuotus smulkius daiktus ir uždeda tinkamą skaitmenį. Tada lazdelę įtalpina į tinkamą stovelyje esantį plyšį, atsižvelgdamas į skaitmenų eilę ir piešinėlį su atitinkamu rankos pirštu kiekiu.

 6.

Darbo pristatymo data

2021-02-14

 7.

Mokytojo vardas, pavardė

Nijolė Jackūnienė