UGDYMAS » METODINĖS PRIEMONĖS

PROFESIJOS
PROFESIJOS

1.

Dalykas, veikla

Pažintinė veikla

 

2.

Mokymo priemonės pavadinimas, rūšis

PROFESIJOS

3.

Mokinių, kuriems skirta mokymo priemonė, amžiaus tarpsnis, klasė

Mokymo priemonė skirta pradinių klasių  vaikams.

 4.

Mokymo priemonės aprašymas

Mokymo priemonė skirta susipažinti su profesijų pavadinimais, taip pat atpažinti tam tikros profesijos tipinius bruožus, susieti su pavadinimu.

 

 

 5.

Rekomendacijos taikymui

Priemone gali žaisti vienas vaikas, arba keli vaikai paeiliui. Užduotis atliekama pagal gebėjimus, gebantys vaikai patys perskaito profesijos pavadinimą, tada sujungia su tinkamu paveikslėliu. Jei vaikas negeba perskaityti, perskaito mokytojas arba gebantis skaityti klasės draugas. Sujungus visas profesijas aptariama, kokie kiekvienos profesijos skiriamieji bruožai.

 

 6.

Darbo pristatymo data

2021-02-18

 7.

Mokytojo vardas, pavardė

Violeta Gerybienė