UGDYMAS » METODINĖS PRIEMONĖS

DALOMOJI MEDŽIAGA "TRAFARETAI DAIKTŲ SKAIČIAVIMUI IKI 10“
DALOMOJI MEDŽIAGA

 

1.

 

Dalykas, veikla

 

Orientacinė, pažintinė veikla

2.

Mokymo priemonės pavadinimas, rūšis

Dalomoji medžiaga,, Trafaretai daiktų skaičiavimui iki 10“.

3.

Mokinių, kuriems skirta mokymo priemonė, amžiaus tarpsnis, klasė

Lavinimo klasių mokiniai

 4.

Mokymo priemonės aprašymas

Priemonę sudaro daiktų trafaretai, kurių yra kiekvienos rūšies po dešimt. Tinka formuojant pradines matematikos sąvokas. Pasitelkiami visi galimi pojūčiai: regėjimo, klausos, lytėjimo.

 5.

Rekomendacijos taikymui

Priemonė skirta  mokymui padėti ,, daugiau, mažiau, tiek pat“ daiktų nurodytam kiekiui, sąvokoms diferencijuoti ir žymėti skaitmenimis.                 Pvz.:vienas mokinys išdėlioja po 1- 10

trafaretų, o kitas deda prie jų atitinkamus skaitmenis. Pvz.:  skaičiaus 4 sandara aiškinama , naudojant obuolių trafaretus. Ant lentos dedami 3 obuoliai ir 1, 1 ir 3, 2 ir 2. Iš 4 imame 1, 2, 3. Kito skaičiaus sandarai sudaryti imamas kitas trafaretas,(pvz., 5 sandara aiškinama, naudojant kiškių, boružėlių trafaretus.

 6.

Darbo pristatymo data

2020-01- 18

 7.

Mokytojo vardas, pavardė

Rima Bagdonavičiūtė