ŠVIETIMO PAGALBOS IR KONSULTAVIMO SKYRIUS » VEIKLA

VEIKLA
 • 2017-12-05 dieną PSUC Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus komanda (psichologė Gintarė Mickevičiūtė ir specialioji pedagogė Nijole Jackūnienė) vyko į Klaipėdos rajono Endriejavo pagrindinę mokyklą, konsultuoti įstaigos specialistų. Konsultacijos tikslas – kaip pritaikyti bendrojo ugdymo įstaigos erdves, ugdymo būdus ir metodus, integruojant mokinį, turintį autizmo spektro sutrikimą. Į išplėstinę konsultaciją įsijungė ne tik įstaigos specialistai, bet ir mokinio tėvai.  
 • 2017-12-05 dieną, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriuje lankėsi Telšių rajono psichologų metodinės grupės psichologai. Jie domėjosi metodinėmis priemonėmis, kurios naudojamos psichologo, ergoterapeuto, hidroterapeuto pagalbų teikimo metu. Jie taip pat aplankė skyriaus kabinetus, baseiną, kineziterapijos, ergoterapijos kabinetus ir pabendravo su skyriaus specialistais. 
 • 2017-12-04 švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja B. Kaminskienė lankėsi A. Jucio pagrindinėje mokykloje. Susitikimo metu buvo aptartos švietimo pagalbos vaikui, teikiamos Plungės specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriuje. Palikti specialistų paruošti lankstinukai apie ergo, kinezi, hidro ir pojūčių terapijas.
 • 2017-11-28 dieną PSUC Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriuje lankėsi Gargždų socialinių paslaugų centro psichologai ir socialinė darbuotoja. Konsultacijos tikslas – darbo metodai ir būdai, dirbant su raidos sutrikimų turinčiais centro lankytojais. Socialinių paslaugų centro specialistus konsultavo psichologė Gintarė Mickevičiūtė. Konsultacijos metu aptarti konkretūs atvejai bei praktiniai darbo aspektai. 
 • 2017-01-04 gerosios  patirties sklaida tarp Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos ir Plungės specialiojo ugdymo centro„Autizmas, kaip su juo gyventi?“.
 • 2016-12-01 seminaras Šilalės rajono specialiesiems pedagogams „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų elgesio ir emocijų ypatumai. Pagalbos galimybės Plungės SUC“.
 • 2016-04-19 seminaras Klaipėdos miesto lopšelio - darželio „Versmė“ pedagogams. „Ugdymo turinio pritaikymas ir švietimo pagalbos teikimas, ugdant autistiškus vaikus“ - Dalia Budrienė, Danutė Ažaneckienė, Rasa Rubininienė, Gintarė Mickevičiūtė, Ieva Simanauskaitė, K. Masiliauskienė, J. Arlauskienė. „Naujausių metodinių priemonių panaudojimas, ugdant autistiškus vaikus“ - Dalia Budrienė, Danutė Ažaneckienė, Rasa Rubininienė, Gintarė Mickevičiūtė. Ieva Simanauskaitė Gintarė Mickevičiūtė.
 • 2016-03-22 seminaras Tauragės rajono pagalbos mokiniui ir mokytojui centro kolektyvui. „Plungės specialiojo ugdymo centro infrastruktūra“ - Rasa Rubininienė, Ieva Simanauskaitė. „Naujausių metodinių priemonių panaudojimas, ugdant autistiškus vaikus“ - Dalia Budrienė, Danutė Ažaneckienė, Rasa Rubininienė, Gintarė Mickevičiūtė, Ieva Simanauskaitė.
 • 2015-12-28 seminaras Klaipėdos rajono Slengų daugiafunkcinio centro kolektyvui – „Mokinių, turinčių intelekto, bei autizmo spektro sutrikimus, ugdymas ir švietimo pagalba“ - Gintarė Mickevičiūtė, Loreta Kerpauskienė. „Naujausių metodinių priemonių panaudojimas, ugdant autistiškus vaikus“- Dalia Budrienė, Danutė Ažaneckienė, Rasa Rubininienė, Gintarė Mickevičiūtė, Ieva Simanauskaitė.
 • 2015-10-26 seminaras Plungės specialiojo ugdymo centro pedagogams - „Komunikavimo priemonių gamyba ir panaudojimo galimybės ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą“. Vedė Gintarė Mickevičiūtė, Kristina Masiliauskienė.
 • 2015-10-28 seminaras Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro pedgogams – „Autizmo spektro bei elgesio sutrikimų turinčių mokinių ugdymo ypatumai".
 • 2015-10-29 seminaras  Telšių Naujamiesčio mokyklos pedagogams – „Naujausių metodinių priemonių panaudojimas, ugdant autistiškus vaikus“.  „Meninis ugdymas, dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus“- Jurgita Arlauskienė; „Įvairios terapijos, ugdant artistiškus vaikus“ – Gintarė Mickevičiūtė.
 • 2015-11-19 darbo patirties pasidalijimas, ugdant autistiškus vaikus su VšĮ Ankstyvosios intervencijos centro „Gandriukas“ pedagogais. Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus komandos nariai.
 • „Plungės specialiojo ugdymo centro veiklos perspektyva ir kryptys“. Dalyvavo Klaipėdos miesto lopšelio-darželio „Versmė“ ir Klaipėdos miesto Martyno Mažvydo progimnazijos pedagogai.„Autizmas, kaip įvairiapusis raidos sutrikimas“. Dalyvavo Plungės rajono švietimo įstaigų vadovai, Plungės specialiojo ugdymo centro pedagogai, Plungės rajono Stanelių pagrindinės mokyklos pedagogai.

 • „Autizmas, kaip įvairiapusis raidos sutrikimas. Struktūruotas ugdymas“. Dalyvavo Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos pedagogai.
 • „Autizmas, kaip įvairiapusis raidos sutrikimas. Naujausių metodinių priemonių panaudojimas, ugdant artistiškus vaikus“. Dalyvavo Kretingos rajono Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pedagogai.

 

SEMINARAS JURBARKE „AUTISTIŠKŲ VAIKŲ UGDYMAS"

   2015 m. vasario 28 d. Plungės specialiojo ugdymo centro mokytoja metodininkė Kristina Masiliauskienė ir psichologo asistentė Gintarė Mickevičiūtė Jurbarko švietimo centre vedė seminarą „Autisitškų vaikų ugdymas“ Jurbarko r., Tauragės r., Pagėgių r. ugdymo įstaigų pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.

   Seminaro metu buvo pristatytos Plungės SUC veiklos kryptys, bei skaityti pranešimai: „Struktūruotas mokymas autistiškų vaikų ugdyme“ ir „Įvairios terapijos ir metodai, ugdant autistiškus vaikus“.

   Gerąją patirtimi pasidalino ir minėtų rajonų pedagogai bei švietimo pagalbos specialistai.


 

 

PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO VEIKLOS KRYPTYS IR PERSPEKTYVOS

  2014-10-30 Plungės specialiojo ugdymo centre įvyko seminaras "Plungės Specialiojo ugdymo centro veiklos kryptys ir perspektyvos".

       Šiame seminare dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Dragašienė, Klaipėdos miesto Martyno Mažvydo progimnazijos ir lopšelio/ darželio "Versmė" vadovai bei pedagogai.

       Plungės SUC direktorius Rimantas Gentvilas susirinkusius supažindino su centro struktūra, jo veiklos kryptimis ir perspektyvomis.

       Lektorė mokytoja metodininkė Nijolė Jackūnienė pristatė centre besimokančių vaikų, kurie pasižymi autizmo spektro sutrikimais, ugdymo ypatumus. Lektorės mokytoja metodininkė Kristina Masiliauskienė ir psichologo asistentė Gintarė Mickevičiūtė supažindino su struktūruoto mokymo metodais ir būdais. Vyr. mokytojos Dalia Budrienė, Danutė Ažaneckienė, Jurgita Arlauskienė bei vyr. auklėtojas Saulius Dobravalskis pasidalijo darbo patirtimi ugdant vaikus, kurie turi autizmo spektro sutrikimų.

      Po seminaro vyko aptarimas. Plungės SUC direktorius pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo sutarį su Klaipėdos miesto Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriumi Vytautu Dumčiumi ir lopšelio/ darželio "Versmė" direktore Vida Martinkiene.

      Tikimės dalykiškai naudingo ir nuoširdaus bendradarbiavimo.

 

Plungės Specialiojo ugdymo centro

mokytoja metodininkė Loreta Kerpauskienė