ŠVIETIMO PAGALBOS IR KONSULTAVIMO SKYRIUS » VEIKLA

TARPTAUTINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „DIEMEDŽIO“ UGDYMO CENTRE

   2018 m. balandžio 9 dieną, „Diemedžio“ ugdymo centre vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris“. Konferencijoje dalyvavo švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, vaikų globos namų ir kitų įstaigų atstovai. Į konferenciją vyko ir mūsų ugdymo centro psichologė, l.e.p. švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja G. Mickevičiūtė, ugdymo skyriaus vedėja I.Knašienė, socialinė pedagogė V.Budriuvienė.

   Konferencijos tikslas - skatinti įvairių mokyklų mokytojus, klasių auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus dalintis gerąja darbo patirtimi orientuotuojantis į ugdytinių asmenybės atskleidimą ir augimo sklaidą. Psichologė, l.e.p. švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja konferencijoje skaitė pranešimą „Autizmo spektro sutrikimas: švietimo pagalbos galimybės“.

 

   Daugiau informacijos: http://s-mokykla.weebly.com/vaiko-s278km278-kokybiscaronkas-ugdymas-pagalbos-galimyb278s-pozityvus-po381i362ris.html

 

L.e.p. Gintarė Mickevičiūtė