ŠVIETIMO PAGALBOS IR KONSULTAVIMO SKYRIUS » VEIKLA

PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS ATRINKTAS Į A. SPEKTRO MOKYKLŲ TINKLĄ

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas elgesio ir emocijų bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, atrinko mokyklas į autizmo spektro mokyklų tinklą. Plungės specialiojo ugdymo centras buvo atrinktas į šių mokyklų tinklą.

Lapkričio 28–29 d. Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja, psichologė Gintarė Mickevičiūtė ir logopedė Kamilė Kundrotaitė – Astreikienė dalyvavo įžanginiame seminare „A. spektro mokyklų tinklas: naujos ugdymo galimybės vaikams“ Vilniuje. Seminaro tikslas – aptarti a. spektro mokyklų tinklo veiklos perspektyvas ir galimybes regionuose, „išsiryškinti“ problemas, pasidalinti patirtimi.

Seminaro metu savo patirtimi ir mintimis apie geros mokyklos a. spektro vaikams sampratą bei bendruomenės įsitraukimą, individualių ugdymo planų a. spektro vaikams kūrimą ir įgyvendinimą dalijosi ir svečias iš Izraelio, ALUT (The Israeli Society for Autistic Children) asociacijos direktorius ugdymo reikalams Shahar Bar Yehuda.