NEFORMALUS UGDYMAS » INFORMACIJA APIE BŪRELIUS

   Šokių būrelio tikslas - supažindinti mokinius su skirtingais šokių elementais ir žanrais (liaudies, šiuolaikiniai, pramoginiai šokiai). Užsiėmimuose lavinamas ritmo pojūtis, taisyklinga laikysena, lankstumas, koordinacija, ištvermė. Vaikai turiningai praleis laisvalaikį, dalyvaus visuomeniniame kultūriniame ir socialiniame gyvenime, mokysis dirbti grupėje (-se).

Gydomosios kūno kultūros mokytoja Ieva Simanauskaitė

plačiau

   Būrelio tikslas atskleisti vaikų gebėjimus per įvairias kūrybos technikas, supažindinti su spalvų pasauliu, susieti meninę ir darbinę veiklas.
   Veiklos metu mokiniai rinks gamtinę medžiagą, gamins mielus darbelius. Mokysis stebėti, grožėtis ir kurti. Susipažins ir praktinėje veikloje naudos įvairias meninės raiškos priemones. Spalvins guašu, pieštukais, piršteliais, plunksnele, aplikuos, štampuos. Darbeliais puoš savo aplinką, dalyvaus centro parodėlėse, mugėse, dovanos tėveliams.

 

Mokytoja Danutė Ažaneckienė

plačiau

   Gražių eilėraščių ir įdomių tekstų skaitymas ir klausymasis, raiškiojo skaitymo pradmenų formavimas, eilėraščių ir tekstų mokymasis mintinai. Ruošimasis centro renginiams ir dalyvavimas juose. Miesto bibliotekų lankymas. Būrelio darbas bus integruotas į dramos,  ,,Dainorėlių“ būrelių veiklą. Trukmė - 1 ak. val. 

Vadovė mokytoja Liucija Gagilienė

 

plačiau