NAUJIENOS

 

 

ERASMUS+ PROJEKTAS

Plungės specialiojo ugdymo centro grupė mokinių su mokytojais ir kartu su Estijos Ämmustekool  mokiniais ir pedagogais lapkričio 7-11 dienomis dalyvavo Tarptautiniame Erasmus+ 2020-1-EE01-KA205-077694 projekte „Kultūrinė patirtis skirtingose šalyse“ Latvijoje Smiltenes mieste.

Projekto tikslas - susipažinti su kitos šalies kultūra, bendrų susitikimų metu įgyti tarpkultūrinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, gebėti dalyvauti ir organizuoti bendras veiklas, kad kiekvienas mokinys šiose veiklose patirtų sėkmę, dalintųsi gerąja patirtimi.

plačiau
INFORMACIJA APIE ATRANKĄ Į LAISVĄ MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO VIETĄ

Plungės specialiojo ugdymo centras (adresas: Mendeno g. 4, LT-90143, Plungė, tel. 8 448 71728, 8-686-85255, 8-600-84548, el.p. specmokykla@plunge.lt) organizuoja atranką į šią laisvą darbo vietą:

Pareigybių pavadinimas – Mokytojo padėjėjas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis – C.

Darbo krūvis – 0,7 etatas.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 4,7 iki 5 priklausys nuo darbo stažo vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 d. Nr. XIII-198 nuostatomis.

Mokytojo padėjėjo pareigybė skirta padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti, paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant, paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant, padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą, bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką, bendradarbiauti su mokytojais,  švietimo pagalbos specialistais,  mokinių tėvais.

plačiau
AKCIJA

Spalio 24-28 dienomis Plungės specialiojo ugdymo centre vyko akcija  ,,Nei vieno kapo be žvakelės“.

plačiau
RUDENS GĖRYBIŲ PARADAS

Šviesi, nuotaikinga, kūrybinga buvo šiandien prašurmuliavusi kasmetinė „Rudenėlio šventė“. Ruduo gėrybių metas, todėl ieškojome įdomybių gamtoje ir, tęsdami tradiciją, kibome į kūrybinį projektą „ Rudens darbelis“. Visą savaitę visi uoliai dirbo, ieškojo gamtos stebuklų, padėjusių įsižiebti kūrybinėms mūzoms. O rezultatas buvo nuostabus: atgijo ir džiugino savo šypsenomis visiems gerai pažįstamos daržovės bei vaisiai, įvairiausiomis spalvomis sušvito puokštės iš rudeninių gėlių. Kokie meniški ir kūrybingi mūsų mokiniai galėjome įsitikinti iš deklamuojamų eilėraščių, pasakojimų, dainelių.

plačiau
POPIETĖ

Spalio 24 d. II grupės auklėtojos Regina ir Kristina sukvietė visus bendrabutyje gyvenančius specialiojo ugdymo centro mokinius į aktų salėje vykusią smagią popietę „Menu mįslę keturgyslę“.

plačiau
IŠVYKA Į MIESTO BIBLIOTEKĄ

Spalio 25 dieną 2 bendrabučio grupės vaikai su auklėtoja lankėsi Miesto bibliotekoje, įsikūrusioje virš „Maksimos“ parduotuvės.

plačiau
IŠVYKA Į AUTOSERVISĄ

Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai gilina žinias apie įvairias profesijas. Spalio 19 d. jie lankėsi Plungės Automobilių stiklų servise ,,Tamsinti stiklai“, kuris įsikūręs šalia Centro.

plačiau
VIKTORINA

Spalio 20dieną 7-10 specialiosios klasės mokiniai aktyviai dalyvavo protų mūšyje „Gyvenkime sveikiau“.

 Spalio 16-toji yra minima Pasaulinė maisto diena. Todėl šio protų mūšio „Gyvenkime sveikiau“ tikslas buvo paminėti šią maisto dieną ir atkreipti dėmesį į sveiką mitybą.

plačiau
CENTRO GIMTADIENIO SAVAITĖ

Spalio (10-14 d.) savaitė buvo skirta mūsų Cento gražiam Gimtadieniui

plačiau
EDUKACINĖ IŠVYKA Į SULČIŲ SPAUDYKLĄ

  Mūsų centras dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje „Sveikesnio gyvenimo link“, kurios pagrindinė paskirtis - skatinti centro bendruomenės narių sveikatos ugdymą, kurti palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

plačiau
CENTRO 45-MEČIO JUBILIEJUS

Centro 45-ojo gimtadienio akimirkos.

plačiau
INTEGRUOTA DAILĖS BEI LIETUVIŲ KALBOS PAMOKA

Integruotoje pamokoje, kurios tema mitinės būtybės mūsų sukurtose sakmėse ir iliustracijose. Kūrybiškai ir meniškai mokiniai susipažino su sakmėmis, pakartojo lietuvių tautosaką, perskaitė pateiktas, pačių išsirinktas, sakmes ir jas iliustravo piešiniuose.

plačiau
EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Šiemet prisijungėme prie Europos judumo savaitės ir savo renginiais parodėme, kad aktyviai judėti ir tvariai keliauti gali visi. Rugsėjo 19 d.  startavome iniciatyva "Apibėk mokyklą". Antrąją savaitės dieną pradėjome  "Masine mankšta". Tęsdami  Judumo savaitės iššūkį,  trečiąją dieną,  pasitikome  su "Judriais šokiais". Ketvirtadienį paskyrėme sportui, organizavome „Linksmąsias estefetes“. Visos savaitės įvykus vainikavo žygis.

plačiau
MOKYTOJŲ DIENA

Plungės Specialiojo ugdymo centro pedagogai, jų padėjėjai, kaip ir visa Lietuvos pedagogų bendruomenė, turiningai pažymėjo Mokytojo dieną.

Centre Mokytojo diena praėjo neįprastai. Mus aplankė Plungės „Saulės“ gimnazijos abiturientai, lydimi karjeros specialistės Irenos Norgėlienės.

Gimnazistai ne tik apsilankė mūsų centre, bet ir praktiškai susipažino su specialiojo pedagogo profesija.

plačiau
INTEGRUOTA VEIKLA

Ta proga 7, 8 ir 10 specialiųjų klasių mokiniai dalyvavo integruotoje muzikos ir dailės pamokoje. Išvažiuojamoje pamokoje. Jie, lydimi mokytojų Jurgitos ir Rūtos bei padėjėjų Juditos ir Renatos, vyko į Plungės bažnyčią, kur apžiūrėjo vargonus, kuriais grojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

plačiau
INTEGRUOTA VEIKLA SU PLUNGĖS

Tęsdami judumo savaitę, šiandien Centre sulaukėme Ryto mokyklos trečiokų. Kartu su Centro pradinukais vyko integruota fizinio ugdymo pamoka.

plačiau
SAUGAUS EISMO PAMOKĖLĖS

„Kaip teisingai nešioti atšvaitus ir saugiai pereiti gatvę?“ - Rugsėjo mėnesį specialiojo ugdymo centro mažieji  mokiniai pakartojo žinias apie atsargumo priemones pereinant gatvę ir pagrindines atšvaitų nešiojimo taisykles tamsiu paros metu.

plačiau
IŠVYKA Į SPEKTAKLĮ

2022-09-28 Plungėje prasidėjo Plungės kultūros centro projektas „Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“.

plačiau
RUDENĖLIO IŠDAIGOS

Kiekvienais metais, pasitikdami derliaus ir spalvų gausos metą, linksminamės Rudenėlio šventėje.

plačiau
BENDRADARBIAVIMAS SU PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

Centro I-III socialinių įgūdžių ugdymo klasių 9 mokiniai jau antrus metus mokosi Plungės Technologijų ir verslo mokykloje pagal Virėjo modulinę profesinio mokymo programos modulį „Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“.

plačiau