NAUJIENOS

 

 

TARPTAUTINĖS ŠEIMOS DIENOS MINĖJIMAS

KVIEČIAME DALYVAUTI FOTOGRAFIJOS KONKURSE "SUPER TĖTIS"!!!

PARAMA
PARAMA

Gerb. darbuotojai, mokinių tėveliai, globėjai. Prasidėjo turto ir pajamų deklaravimo laikas. Tikiu, kad norėdami deklaruoti pajamas (gal net jas atgauti) nepamiršite pervesti galimą procentą (1 ar 2) į Plungės specialiojo ugdymo sąskaitą. Visi reikalingi centro duomenys surašyti Santos N. paruoštoje metodinėje medžiagoje.

Jūsų pagalba Centrui labai reikalinga ir vertinama.

 

Pagarbiai:

Direktorius Rimantas Gentvilas

NUOTOLINIS RENGINYS "VAIKŲ VELYKĖLĖS"

Nuotolinis mokymas. 1-4 spec. kl. integruota lietuvių kalbos ir logopedinių pratybų pamoka “Mandagumo ABC”. Mokytoja Violeta Gerybienė, logopedė Kamilė Kundrotaitė-Astreikienė.

plačiau
UGDYMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

Mieli mokiniai ir Tėveliai,

 

                 Nuo 2020 m. kovo 30 dienos iki karantino pabaigos ugdymas vyks  nuotoliniu būdu pagal kiekvienos klasės tvarkaraštį, tik pakoreguotu laiku.  Visi kartu mokysimės dirbti nuotoliniu būdu – tai iššūkis visai centro bendruomenei.  Tikimės ramaus, tolerantiško ir atsakingo bendravimo bei bendradarbiavimo. Labai prašome atidžiai sekti informaciją jūsų nurodytu būdu: TAMO dienyne,  elektroniniame  pašte, Messenger, FB ar kt. Kiekvieno dalyko mokytojas Jums siųs visą reikalingą informaciją. Būkime sveiki, rūpinkimės vieni kitais ir saugokime vieni kitus.

 

Ugdymo skyriaus vedėja

NUOTOLINIO MOKYMO PAMOKŲ LAIKAS

Pamokų laikas:

1. 9.00 - 9.45

2. 9.55- 10.40

3.10.50 -11.35

4.11.45- 12.30

Pietų pertrauka: 12.30 – 13.00

5. 13.00-13.45

6. 13.55-14.40

7. 14.50-15.35

SOCIALINIO PEDAGOGO IR PSICHOLOGO KONSULTACIJOS NUOTOLINIU BŪDU

Socialinė pedagogė R. Jurevičiūtė konsultuoja telefonu 8 682 19 501 darbo dienomis nuo 14.00 iki 16.00

Psichologo asistentė D. Gaudiešienė konsultuoja telefonu 8 616 09 181 darbo dienomis nuo 12.00 iki 14.00

Psichologas Julius Nekrašas konsultuoja telefonu 8 650 89 571 trečiadieniais ir penktadieniais 11.00-13.00

Logopedai dirba nuotoliniu būdu pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą logopedinių pratybų tvarkaraštį.

NUOTOLINIO MOKYMO TAISYKLĖS

 

 1. Pedagogai (švietimo pagalbos specialistai) karantino laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu, naudodamiesi IT priemonėmis arba paruošiant užduočių paketus, kurie pateikiami mokiniams bei grąžinami vertinimui. Pagal galimybes ir esant poreikiui pedagogai (švietimo pagalbos specialistai) dalyvauja nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

 2. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (specialiai paruoštos užduotys), užduotys mokiniams, kurie apsirūpinę IT, pateikiamos skaitmeninėse aplinkose.

 3. Atsižvelgiant į poreikį ir galimybes, pedagogai (švietimo pagalbos specialistai) gali organizuoti vaizdokonferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti.

 4. Mokiniams ruošiamos savaitinės užduotys pagal individualius ugdymo planus, išsiunčiamos elektroniniu paštu, TAMO arba pristatomi užduočių paketai į namus.

 5. Paruoštų užduočių pateikimą mokiniams organizuoja Švietimo aprūpinimo skyrius (išvežioja mokykliniu autobusu ir mokytojų - auklėtojų padėjėjų pagalba įteikia užduotis). Tokia pat tvarka atliktos užduotys grąžinamos mokytojui. Šis procesas vykdomas griežtomis saugumo bei savisaugos sąlygomis.

 6. Ugdymo procesas (konsultacijos) organizuojamas nuo pirmadienio iki penktadienio pagal esamą pamokų, arba iš anksto suderintą su mokiniais ir jų tėvais, tvarkaraštį. Ugdymo turinys, atsižvelgiant į ilgalaikius planus pildomas (elektroniniame) dienyne TAMO, vadovaujantis Centre galiojančia tvarka.

 7. Pamokos (konsultacijos) metu pedagogas (švietimo pagalbos specialistas) konsultuoja mokinius (telefonu, el. paštu, Messenger), teikia pagalbą ir paaiškinimus, nurodo užduočių atlikimo laiką, atsiskaitymo formas, numato vertinimą.

 8. Pedagogai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai esant poreikiui tėvams (globėjams) papildomai teikia konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu.

 9. Mokymosi pažanga pažymiais arba aprašomuoju būdu fiksuojami TAMO dienyne.

 10. Ypatingais atvejais (pavojus užsikrėsti, mokinio asmeninių gebėjimų stoka, gyvenimas kitose savivaldybėse, IT nebuvimas ir pan.) užduotys mokiniams nėra pateikiamos, o ugdymas vykdomas derinant jį su mokinių tėvais, globėjais telefonu.

 11. Metodinių pasitarimų ir konsultacijų formos nustatomos direktoriaus nurodymais arba įsakymais.

 12. Mokytojų – auklėtojų padėjėjai bendradarbiaudami kartu su mokytojais ir auklėtojais suteikia mokiniams reikiamą pagalbą bendraujant telefonu, el. paštu, Messenger.

 13. Auklėtojai ruošia ir teikia rekomendacijas tėvams apie savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymą pagal parengtą grupės veiklos planą. Konsultuoja mokinius ir tėvus (globėjus) telefonu, el. paštu, Messenger. Savo veiklą fiksuoja TAMO dienyne.

 14. Švietimo pagalbos specialistai (logopedai, spec. pedagogai, konsultantai, psichologai, socialinė pedagogė, kineziterapeutė) atsižvelgdami į individualius mokinio poreikius ir pasirenkant tinkamiausią pagalbos teikimo formą (tiesioginės video konferencijos, el. paštu siunčiamos užduotys, vaizdo įrašai, pokalbiai telefonu, Messenger) teikia švietimo pagalbą mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

 15. Esant poreikiui pedagogus IT klausimais konsultuos ir gerąja patirtimi dalinsis Centro kompiuterinės priežiūros specialistas S. Dirvonskis, vyr. auklėtoja G. Kurmienė, mokytoja metodininkė K. Masiliauskienė.

Kreipiamės į visų švietimo įstaigų bendruomenes, prašydami tarpusavio susitelkimo ir glaudaus bendradarbiavimo.

plačiau
KAIP PASITIKRINTI DĖL VIRUSO MOBILIAJAME PUNKTE

Šį leidinį sukūrė American International School of Vilnius moksleivės. Jame rasite vaizdingą ir naudingą informaciją paaugliams, ką veikti karantino matu. Dažnai moksleiviai net nesusimąsto, jog veiklų yra įvairių. Prašome paskaityti!

plačiau
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA
REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos, kaip saugotis nuo virusų.

 

KAZIUKO MUGĖ!

 Kovo 6 dieną Plungės specialiojo ugdymo centre šurmuliavo Kaziuko mugė. Į aktų salę rinkosi centro bendruomenė, mokinių tėveliai, svečiai iš Plungės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, LIONS klubo, paslaugų ir švietimo pagalbos skyriaus, jaunųjų knygos bičiulių klubo ,,Išminties upeliukas“
mokiniai su vadovėmis.

plačiau
PLAUKIOJOM SU DELFINAIS, PASIVAIKŠČIOJOM SU DRAMBLIAIS IR ŽIRAFOM...

Vasario mėnesį Plungės specialiojo ugdymo centro mokiniams buvo suteikta galimybė susipažinti su virtualios realybės (VR) akinių galimybėmis.

plačiau
PASKAITA APIE CORONA VIRUSO INFEKCIJĄ.

Šių metų vasario 28 dieną Plungės specialiojo ugdymo centro bendruomenei buvo skaityta paskaita apie koronaviruso infekcijos plitimo riziką bei saugą nuo šios infekcijos.

plačiau
LINKSMOSIOS UŽGAVĖNĖS

Kaip ir kiekvienais metais vasario 25 -osios popietė centro bendrabutyje prasidėjo Užgavėnių šurmuliu.

plačiau
OŽGAVIENIU ŠPUOSĀ

Vėina cėntra cėguonā nuosės sukėšėn pri kompa siediejė ėr i struovas vėsuokės veiziejė. Skanē būtom ožjiestė, bet nagāl prigāutė tūm skaniēstu. Taj sumėslėjė, ka šindėin ī kap tik gera dėina – už žėimuos išvarīma gāl oždarbies gāutė!

plačiau
PYRAGAS LIETUVOS GIMTADIENIUI

Vasario 16 dieną visa šalis šventė 102-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Plungėje gimsta tradicija šią progą paminėti itin bendruomeniškai ir originaliai – renginiu „Pyragas Lietuvos gimtadieniui“.

plačiau